(cat).(11).quad.musica 1r-2n.eso.(d'aprenentaje Complem

Vendido por
Imosver.com
x

Imosver.com

(43 Valoraciones)

Puntuación media 4.0 / 5

Origen: España

Envío: 1-2 días laborables

Política de devoluciones CC Carrefour

21,08 € 20,03 €
Comprar

Disponibilidad

Recíbelo en 1-2 días laborables por 2,99 €

Exclusivo online. No disponible en tienda.

Características

Components del projecte        Llibre de l alumne    Material d aprenentatge complementari (Inclou llibre digital)    Web de recursos per l alumne i pel professor            PROJECTE DIGITAL        El projecte digital que presenta McGraw-Hill aquesta campanya és un projecte innovador, ambiciós i que pretén donar desposta a les necessitats técniques i pedagógiques que pugin sorgir a l’aula.        La filosofia de fons del nostre projecte editorial, en qualsevol format i suport, es pot resumir en Quatre idees clau: Qualitat , Adequació, Disseny, Funcionalitat.        De la má d’una institución de prestigi com és l’Institut de Formació Comtínua de la Universitat de Barcelona, hem elaborat un projecte digital que garanteix un rigorós tractament pedagógic i técnic del cos teóric i práctic dels llibres per tal de treure el máxim profit de les eines digitals.        Visualment atractiu i molt sezill d’utilitzar, permetrá que professorat i alumnat se sentin molt cómodes a l’hora de navegar-hi.            MATERIAL D’APRENENTATGE COMPEMENTARI        El projecte digital de McGraw-Hill es completa amb un suport en paper que ha de perpetre reforcar els llibres digitals, perqué les habitats que es treballen devant d’un ordenador no són les mateixes que  devant del paper i cal continuar millorant els hábits de lectura i escriptura.        Els quarderns de “Material d’aprenentatge complementari” tenen una part de teoria, aquella indispensable  que l’alumnat ha d’haver assolit en acabar el curs, i  una part de práctica que l’ha d’ajudar a consolidar tots els conceptes treballats.        Us oferim un quadern de “Material d’aprenentatge complementari” per a totes les matéries i cursos que disposen de llibre digital.        BANC DE RECURSOS DIGITALS        Totes les matéries tindran el suport d’una web de recursos amb  material extra.        A la web de recursos s’hi allotjará una ámplia varietat de material complementari: currículum, programación de l’aula, competéncies básiques, recursos digitals, etc.        El professorat podrá fer una selección d’aquells materials que  s’ajusten més a les sves necessitats i utilitzr-los de manera  que l’hi permiti assolir els seus objectius docents a l’aula.        Altrematerials digitals    Tutorials de programes de música/ Activitats PDI    McGraw-Hill y Blink Learning ponen a tu disposición conocer nuestras soluciones digitales para este texto de manera sencilla, intuitiva y atractiva por medio de ipad o tablet. Accede a estos contenidos visualizando una unidad de muestra en abierto y podrás ver las numerosas ventajas de su utilización.        (Acceso a contenidos en Blink )

DATOS GENERALES

Idioma:
Catalán
Editorial:
MC GRAW HILL INTERAMERICANA

LIBROS DE TEXTO Y CONSULTA

Autor:
Cano

Más características
Volver arriba