Chắp Tay Lạy Người

Vendido por
Podibooks
x

Podibooks

(2 Valoraciones)

Puntuación media 5.0 / 5

Origen: España

Envío: 3-5 días laborables

Política de devoluciones CC Carrefour

7,90 €
Comprar

Disponibilidad

Recíbelo en 3-5 días laborables por 3,50 €

Exclusivo online. No disponible en tienda.

Características

ISBN: 9781981470099 Géneros: 12:HRE:Buddhism;12:HREP:Buddhist life & practiceSinopsis: C&aacute,ch đ&acirc,y hơn 25 thế kỷ, lần đầu ti&ecirc,n trong lịch sử nh&acirc,n loại, đức Phật Th&iacute,ch-ca M&acirc,u-ni đ&atilde, chỉ ra rằng những g&igrave, ch&uacute,ng ta nhận biết về ch&iacute,nh bản th&acirc,n m&igrave,nh qua tri gi&aacute,c th&ocirc,ng thường l&agrave, kh&ocirc,ng đ&uacute,ng thật. Trong khi ta lu&ocirc,n nhận biết về một bản ng&atilde, cụ thể đang hiện hữu như l&agrave, trung t&acirc,m của cả thế giới quanh ta, th&igrave, đức Phật dạy rằng, c&aacute,i bản ng&atilde, đối với ta v&ocirc, c&ugrave,ng quan trọng đ&oacute, thật ra lại ho&agrave,n to&agrave,n kh&ocirc,ng hề tồn tại trong thực tiễn theo như c&aacute,ch m&agrave, ta vẫn nhận biết v&agrave, m&ocirc, tả về n&oacute,. , Kinh điển gọi những lời dạy về nội dung n&agrave,y l&agrave, gi&aacute,o l&yacute, v&ocirc, ng&atilde,. Trải qua h&agrave,ng ng&agrave,n năm được truyền lại qua c&aacute,c thế hệ, những lời dạy về v&ocirc, ng&atilde, đ&atilde, trở th&agrave,nh cốt l&otilde,i của hầu như tất cả c&aacute,c t&ocirc,ng ph&aacute,i kh&aacute,c nhau trong đạo Phật. Trong cuộc sống th&ocirc,ng thường, phần lớn những động lực th&ocirc,i th&uacute,c ch&uacute,ng ta nỗ lực l&agrave,m việc hay theo đuổi một mục ti&ecirc,u n&agrave,o đ&oacute, đều xuất ph&aacute,t từ trung t&acirc,m điểm l&agrave, nhận thức về sự tồn tại độc lập của bản th&acirc,n ta. Ch&uacute,ng ta nỗ lực l&agrave,m việc, gầy dựng sự nghiệp để bản th&acirc,n ta kh&ocirc,ng rơi v&agrave,o cảnh ngh&egrave,o h&egrave,n khốn kh&oacute,, để gia đ&igrave,nh của ta kh&ocirc,ng thua k&eacute,m gia đ&igrave,nh của người kh&aacute,c, để con c&aacute,i của ta được học h&agrave,nh đến nơi đến chốn... Ở mức độ cao xa hơn, ta tham gia hoạt động x&atilde, hội để th&ocirc,n x&oacute,m của ta được ph&aacute,t triển, hoặc để c&ocirc,ng ty, tổ chức của ta ng&agrave,y c&agrave,ng lớn mạnh, để đất nước của ta vươn l&ecirc,n th&agrave,nh một cường quốc kh&ocirc,ng thua k&eacute,m l&acirc,n bang... Nếu kh&ocirc,ng c&oacute, một c&aacute,i g&igrave, đ&oacute, &ldquo,của ta&rdquo, trong mục ti&ecirc,u ph&iacute,a trước, ta sẽ cảm thấy hầu như chẳng c&oacute, g&igrave, để th&ocirc,i th&uacute,c ta phải nỗ lực l&agrave,m việc cả. Trong một chừng mực n&agrave,o đ&oacute,, những động lực th&uacute,c đẩy như tr&ecirc,n, hay c&aacute,ch suy nghĩ v&agrave, h&agrave,nh động dựa v&agrave,o những động lực đ&oacute,, l&agrave, cần thiết v&agrave, kh&ocirc,ng c&oacute, g&igrave, sai tr&aacute,i. N&oacute,i một c&aacute,ch ch&iacute,nh x&aacute,c hơn, bản th&acirc,n ta cũng như gia đ&igrave,nh v&agrave, x&atilde, hội, đất nước... hầu như lu&ocirc,n được ph&aacute,t triển tr&ecirc,n căn bản những động lực th&uacute,c đẩy đ&oacute,. Thử h&igrave,nh dung, nếu những động lực th&uacute,c đẩy đ&oacute, nhất thời bị triệt ti&ecirc,u, liệu ch&uacute,ng ta c&oacute, thể n&agrave,o tiếp tục l&agrave,m việc một c&aacute,ch hăng say kh&ocirc,ng mệt mỏi từ ng&agrave,y n&agrave,y sang ng&agrave,y kh&aacute,c được chăng? ,_,

LIBROS

Autor:
Nguyên Minh
Número de páginas:
120
Editorial:
United Buddhist Foundation
Idioma:
vie
Tipo:
BestSeller
Sinopsis:
ISBN: 9781981470099 Géneros: 12:HRE:Buddhism;12:HREP:Buddhist life & practiceSinopsis: C&aacute,ch đ&acirc,y hơn 25 thế kỷ, lần đầu ti&ecirc,n trong lịch sử nh&acirc,n loại, đức Phật Th&iacute,ch-ca M&acirc,u-ni đ&atilde, chỉ ra rằng những g&igrave, ch&uacute,ng ta nhận biết về ch&iacute,nh bản th&acirc,n m&igrave,nh qua tri gi&aacute,c th&ocirc,ng thường l&agrave, kh&ocirc,ng đ&uacute,ng thật. Trong khi ta lu&ocirc,n nhận biết về một bản ng&atilde, cụ thể đang hiện hữu như l&agrave, trung t&acirc,m của cả thế giới quanh ta, th&igrave, đức Phật dạy rằng, c&aacute,i bản ng&atilde, đối với ta v&ocirc, c&ugrave,ng quan trọng đ&oacute, thật ra lại ho&agrave,n to&agrave,n kh&ocirc,ng hề tồn tại trong thực tiễn theo như c&aacute,ch m&agrave, ta vẫn nhận biết v&agrave, m&ocirc, tả về n&oacute,.&nbsp, Kinh điển gọi những lời dạy về nội dung n&agrave,y l&agrave, gi&aacute,o l&yacute, v&ocirc, ng&atilde,. Trải qua h&agrave,ng ng&agrave,n năm được truyền lại qua c&aacute,c thế hệ, những lời dạy về v&ocirc, ng&atilde, đ&atilde, trở th&agrave,nh cốt l&otilde,i của hầu như tất cả c&aacute,c t&ocirc,ng ph&aacute,i kh&aacute,c nhau trong đạo Phật. Trong cuộc sống th&ocirc,ng thường, phần lớn những động lực th&ocirc,i th&uacute,c ch&uacute,ng ta nỗ lực l&agrave,m việc hay theo đuổi một mục ti&ecirc,u n&agrave,o đ&oacute, đều xuất ph&aacute,t từ trung t&acirc,m điểm l&agrave, nhận thức về sự tồn tại độc lập của bản th&acirc,n ta. Ch&uacute,ng ta nỗ lực l&agrave,m việc, gầy dựng sự nghiệp để bản th&acirc,n ta kh&ocirc,ng rơi v&agrave,o cảnh ngh&egrave,o h&egrave,n khốn kh&oacute,, để gia đ&igrave,nh của ta kh&ocirc,ng thua k&eacute,m gia đ&igrave,nh của người kh&aacute,c, để con c&aacute,i của ta được học h&agrave,nh đến nơi đến chốn... Ở mức độ cao xa hơn, ta tham gia hoạt động x&atilde, hội để th&ocirc,n x&oacute,m của ta được ph&aacute,t triển, hoặc để c&ocirc,ng ty, tổ chức của ta ng&agrave,y c&agrave,ng lớn mạnh, để đất nước của ta vươn l&ecirc,n th&agrave,nh một cường quốc kh&ocirc,ng thua k&eacute,m l&acirc,n bang... Nếu kh&ocirc,ng c&oacute, một c&aacute,i g&igrave, đ&oacute, &ldquo,của ta&rdquo, trong mục ti&ecirc,u ph&iacute,a trước, ta sẽ cảm thấy hầu như chẳng c&oacute, g&igrave, để th&ocirc,i th&uacute,c ta phải nỗ lực l&agrave,m việc cả. Trong một chừng mực n&agrave,o đ&oacute,, những động lực th&uacute,c đẩy như tr&ecirc,n, hay c&aacute,ch suy nghĩ v&agrave, h&agrave,nh động dựa v&agrave,o những động lực đ&oacute,, l&agrave, cần thiết v&agrave, kh&ocirc,ng c&oacute, g&igrave, sai tr&aacute,i. N&oacute,i một c&aacute,ch ch&iacute,nh x&aacute,c hơn, bản th&acirc,n ta cũng như gia đ&igrave,nh v&agrave, x&atilde, hội, đất nước... hầu như lu&ocirc,n được ph&aacute,t triển tr&ecirc,n căn bản những động lực th&uacute,c đẩy đ&oacute,. Thử h&igrave,nh dung, nếu những động lực th&uacute,c đẩy đ&oacute, nhất thời bị triệt ti&ecirc,u, liệu ch&uacute,ng ta c&oacute, thể n&agrave,o tiếp tục l&agrave,m việc một c&aacute,ch hăng say kh&ocirc,ng mệt mỏi từ ng&agrave,y n&agrave,y sang ng&agrave,y kh&aacute,c được chăng? &nbsp,_,
Formato encuadernación:
Tapa Blanda
Fecha de lanzamiento:
2017-12-06T00:00:00.000+01:00
Titulo:
Chắp tay lạy người

DATOS GENERALES

Marca:
United Buddhist Foundation
Argumento Comercial:
48500
Medida alto (cm):
22.9

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso (kg):
0.173

FUNDAS

Medida largo (cm):
22.9
Medida ancho (cm):
15.2

Más características
Volver arriba