Estufas Queroseno/Parafina 10 Kw 1.500 W 162 W

(1)