Estufas Queroseno/Parafina 2.85 Kw 3.500 W 162 W

(2)