Estufas Queroseno/Parafina 5 Kw 3.500 W 162 W

(2)