Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta

Vendido por
MercadoActual
x

MercadoActual

(21 Valoraciones)

Puntuación media 2.5 / 5

Origen: España

Política de devoluciones CC Carrefour

769,50 € 760 €
Comprar
Ver más ofertas desde 1.269,50 €
Ocultar
MercadoActual
x

MercadoActual

(21 Valoraciones)

Puntuación media 2.5 / 5

Origen: España

Política de devoluciones CC Carrefour

769,50 € 760 € + 11,99 € Envío

MercadoActual
x

MercadoActual

(21 Valoraciones)

Puntuación media 2.5 / 5

Origen: España

Política de devoluciones CC Carrefour

1.269,50 € 1.260,23 € + 3,99 € Envío

PANDACLEVER
x

PANDACLEVER

(2 Valoraciones)

Puntuación media 4.5 / 5

Origen: España

Política de devoluciones CC Carrefour

850,01 € 800 € + 1,99 € Envío

MercadoActual
x

MercadoActual

(21 Valoraciones)

Puntuación media 2.5 / 5

Origen: España

Política de devoluciones CC Carrefour

969,50 € 960 € + 8,99 € Envío

LETURIAGA
x

LETURIAGA

(0 Valoraciones)

Puntuación media 0.0 / 5

Origen: España

Política de devoluciones CC Carrefour

690,22 € 655 € + 11,99 € Envío - Reacondicionado

Disponibilidad

Recíbelo por 11,99 €

Exclusivo online. No disponible en tienda.

Características

Autor: NGUYêN MINH Editorial: United Buddhist Foundation Páginas: 158 ISBN: 9781981627523 Géneros: 12:HRE:Buddhism;12:HREP:Buddhist life & practice Sinopsis: Một trong những kh&aacute,i niệm kh&oacute, nắm bắt nhất trong ng&ocirc,n ngữ lo&agrave,i người c&oacute, lẽ l&agrave, kh&aacute,i niệm về hạnh ph&uacute,c. D&ugrave, đ&atilde, tốn hao rất nhiều giấy mực với chủ đề n&agrave,y từ xưa nay, ch&uacute,ng ta vẫn chưa bao giờ - v&agrave, sẽ kh&ocirc,ng bao giờ - đạt đến một sự m&ocirc, tả cụ thể về n&oacute,. Nhưng thật kh&ocirc,ng may, cho d&ugrave, chẳng bao giờ c&oacute, thể hiểu hết về n&oacute,, đ&acirc,y lại ch&iacute,nh l&agrave, mục ti&ecirc,u theo đuổi của con người trong bất cứ thời đại n&agrave,o. Mọi nỗ lực của ch&uacute,ng ta trong tất cả c&aacute,c l&atilde,nh vực nghi&ecirc,n cứu, x&acirc,y dựng, r&egrave,n luyện... chung quy cũng đều l&agrave, nhắm đến một đời sống hạnh ph&uacute,c cho con người, cho d&ugrave, trong phần lớn c&aacute,c trường hợp th&igrave, mục ti&ecirc,u ấy chỉ như một c&aacute,i b&oacute,ng xa vời ph&iacute,a trước. Ngay cả khi con người đ&aacute,nh giết lẫn nhau trong những cuộc thế chiến, th&igrave, mục ti&ecirc,u m&agrave, họ n&ecirc,u ra vẫn l&agrave, để c&oacute, được cuộc sống hạnh ph&uacute,c, cho d&ugrave, điều họ đang l&agrave,m ch&iacute,nh l&agrave, g&acirc,y ra những nỗi thống khổ c&ugrave,ng cực cho nhau. Nh&igrave,n từ những g&oacute,c độ s&acirc,u xa, trừu tượng hơn, triết học v&agrave, t&ocirc,n gi&aacute,o cũng l&agrave, những phương tiện m&agrave, con người mong muốn c&oacute, thể sử dụng để đạt đến hạnh ph&uacute,c. Kh&ocirc,ng c&oacute, mục ti&ecirc,u n&agrave,y đề ra ph&iacute,a trước, mọi sự suy tưởng hay gi&aacute,o h&oacute,a, tu tập quả thật cũng kh&ocirc,ng c&ograve,n c&oacute, &yacute, nghĩa g&igrave,. Tuy nhi&ecirc,n, với những triết thuyết hay t&ocirc,n gi&aacute,o kh&aacute,c nhau, sự kh&aacute,c biệt c&oacute, thể chỉ ra được chăng ch&iacute,nh l&agrave, xuất ph&aacute,t từ những c&aacute,ch hiểu kh&aacute,c nhau về hạnh ph&uacute,c. Quay về với cuộc sống hằng ng&agrave,y của mỗi ch&uacute,ng ta, hạnh ph&uacute,c được ti�

LIBROS

Autor:
NGUYêN MINH
Número de páginas:
158
Editorial:
United Buddhist Foundation
Formato encuadernación:
Tapa Blanda
Titulo:
Hạnh phúc khắp quanh ta

Más características
Volver arriba